Menu Zamknij

Reklamacje:

Reklamację na zakupiony przedmiot należy złożyć za pomocą formularza zamieszczonego poniżej. Po zweryfikowaniu zgłoszenia klient zostanie powiadomiony o sposobie załatwienia reklamacji i wysyłce towaru.

Prosimy nie wysyłać towaru bez wcześniejszego zgłoszenia za pomocą formularza, przesyłki takie będą zwracane do nadawcy.

Zwroty:

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: e-alarmy, 55-100 Trzebnica, ul. Żeromskiego 10/1, adres elektroniczny: sklep@e-alarmy.com

4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: e-alarmy Andrzej Buda, 55-100 Trzebnica, ul. Żeromskiego 10/1.

Formularz reklamacyjny

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop